ElevIntra er elevernes intranet. Mange af de oplysninger, som skolens medarbejdere vedligeholder i PersonaleIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.

Elevintra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række "værksteder", som giver klassen og den enkelte elev nye handlemuligheder med et pædagogisk sigte. Blandt de mange muligheder kan nævnet arbejdsrum, webaviser, portfolio, logbøger, læsekontrakter, anmelderbaser og digitale udstillingsrum.

Herunder kan du læse om, hvordan ElevIntra administreres via menupunktet Admin > ElevIntra i PersonaleIntra. Hvis du vil læse mere om, hvordan de enkelte dele af ElevIntra bruges, så kan du finde hjælp til dette ved at åbne Elevintras vejledning. I ElevIntra findes der en kontekstsensitiv hjælp via et ?-ikon. Hvis eleverne klikker på hjælpe-ikoner er i ElevIntra, får de en kort introduktion og inspiration til den valgte side. Lærerene ser derimod den relevante side i ElevIntras lærervejledning.

Den tætte integration mellem lærernes og elevernes intranet kommer bl.a. til udtryk ved, at administrationen af ElevIntra delvist foregår i PersonaleIntra. Når ElevIntra licensregistreres, aktiveres automatisk et ekstra menupunkt i PersonaleIntras admin-menu, der giver mulighed for at tilpasse og ajourføre elevernes intranet. Klik på punkterne herunder for at se nærmere på mulighederne:

 

 

Vedligeholdelse


 

Opslag på elevernes opslagstavle i ElevIntra

 

ElevIntra rummer en opslagstavle, der helt modsvarer opslagstavlen på forsiden af PersonaleIntra. Her kan klassens elever skrive korte meddelelser til hinanden. Lærerne kan også oprette opslag på klassernes opslagstavler. Det gøres i PersonaleIntra under Admin > Elevintra > Opslag.... Opslagene kan rettes mod enkelte klasser eller alle skolens elever. Eleverne kan ikke selv slette læreropslag på deres opslagstavle i Elevintra, men læreren kan fastlægge en automatisk udløbsdato.
 

Aktuelle dokumenter til alle klasser

På forsiden af Elevintra er der et mini-dokumentarkiv, hvor skolens ledelse og lærerne kan placere aktuelle dokumenter, som elever i alle klasser skal have adgang til. Arkivet virker på samme måde som Vigtige dokumenter på forsiden af PersonaleIntra. Det administreres fra menupunktet Admin > Elevintra > Aktuelle dokumenter til alle klasser.
 


 

Der kan ikke oprettes undermapper i dette dokumentarkiv. Det anbefales, at man begrænser antallet af dokumenter i Nyt fra kontoret til højst 10. Følgende filformater håndteres af Elevintra:

 

       DOC     Microsoft Word
  XLS Microsoft Excel
  PUB Microsoft Publisher
  PPT Microsoft PowerPoint
  TXT Ren tekst
  PDF Acrobat Reader
  HTM HTML-generelt format til web
  JPG Billeder
  GIF Tegninger

HTML-formatet er det mest velegnede format. De fleste gængse kontorprogrammer kan gemme dokumenter som web-side i HTML-format. Dokumenter i andre formater kan anvendes, med det tager længere tid for computeren at vise dem på skærmen. 
 

Dokumenter til den enkelte klasse

Hver klasse har et klassearkiv i ElevIntra. Her kan lærerne lægge dokumenter til eleverne. Det kan fx være opgaver, tekster, prøver, stilemner, vejledninger mm. Klassearkivet er et arkiv med samme opbygning som PersonaleIntras dokumentarkiv.

Ved oprettelse af en mappe i et klassearkiv kan læreren vælge at beskytte mappen. Elever kan kun læse indholdet af en beskyttet mappe. De kan ikke slette mappen eller tilføje dokumenter til mappen. 

Man kan sende filer til arkivet eller oprette dem direkte i SkoleIntras egen editor. Dokumenterne kan organiseres i mapper og undermapper. Dokumenter er som standard skrivebeskyttede, så eleverne ikke kan ændre eller slette dem. Skrivebeskyttelsen kan fravælges, hvis det er ønskes. Mens et dokument redigeres, er det låst for andre, så man undgår, at forskellige brugere overskriver hinandens rettelser.
 

Dokumenter kan uploades fra egen computer, fra SkoleIntras dokumentarkiv, billedarkiv, transportmappe og evt. fra Dropbox og Google Drev.
 
OBS. Der er en begrænsning på antal filer i SkoleIntras Google-integration. Hvis der ligger mere end 1000 filer i brugerens mappe i Google Drev, vises kun de første 1000 filer.

Hver gang et dokument i klassearkivet åbnes, registreres det i dokumentets historik, så lærerne kan se, hvem der har læst eller ændret dokumentet.

Mens man skriver på et dokument, bliver der automatisk gemt en kladde én gang i minuttet. Dette sker i baggrunden, uden at brugeren skal foretage sig noget. Hvis man forlader editoren på anden vis end ved at klikke på GEM- eller FORTRYD-knappen, vil kladden stadig liggge i systemet, og brugeren vil derfor få tilbudt at færdiggøre dokumentet næste gang, vedkommende går ind i klassearkivet.

Sletter man et dokument i et klassearkiv, får man valget imellem at slette dokumentet permanent eller at placere det i papirkurven. Dokumenter i papirkurven kan gendannes (eller slettes permanent) ved en senere lejlighed. Almindelige brugere har kun adgang til egen papirkurv, mens administrator kan gendanne alle slettede dokumenter.

I ElevIntra findes klassearkivet under Klassen > Klassearkiv. Eleverne har adgang til de 5 nyeste dokumenter i klassens arkiv direkte fra forsiden af ElevIntra. 
 

Billeder i en klasses billedarkiv

PersonaleIntra har et værktøj, som lærerne kan bruge til at lægge billeder ind i klassernes billedarkiver i ElevIntra.
 

Billeder kan uploades fra egen computer, fra SkoleIntras billedarkiv, fotoalbum, transportmappe og evt. fra Dropbox og Google Drev.
 
OBS. Der er en begrænsning på antal filer i SkoleIntras Google-integration. Hvis der ligger mere end 1000 filer i brugerens mappe i Google Drev, vises kun de første 1000 filer.
 

Tilmeldinger

Her kan man lave elektronisk tilmelding til arrangementer, kurser, projekter, ture mm. for klassens elever. Elever melder sig til i ElevIntra under Eleven > Tilmeldinger.
 

Nulstil elevers adgangskoder

Dette link vises kun, hvis der er adgang til almindeligt login til ElevIntra. Benyttes kun UNI-Login, er linket skjult.

Her kan lærerne nulstille adgangskoder for elever, som har glemt deres selvvalgte kode. Hvis en elevs adgangskode er blevet nulstillet, skal vedkommende benytte klassens fælleskode ved første indlogning, og her skal eleven vælge sig en ny personlig adgangskode på minimum 6 tegn.
 

Elevernes aktuelle brugsmønster

Her vises en oversigt over den valgt klasses elever med angivelse af, hvor ofte hver elev har være logget ind i ElevIntra inden for de seneste 90 dage, og hvornår eleverne sidst har været inde i ElevIntra i denne periode.
 

Diagram over klassens besøg i ElevIntra

Lærerne kan se en grafisk fremstilling af udviklingen i klassens brug af ElevIntra over tid. Elevernes besøg  illustreres med et søjledialogram, hvor hver søjle viser antal besøg pr. måned.
 

Klassernes brug af ElevIntra

Her ses et diagram, som viser antal besøg pr. klasse i ElevIntra, siden tælleren sidst blev nulstillet. Under diagrammet vises det samlede antal besøg. Tælleren kan nulstilles i ElevIntra under Admin > Indstillinger > Brugerlog

 

 

Administration i ElevIntra


 

Det er kun udvalgte dele af ElevIntra, der kan styres i PersonaleIntra. Det gælder Arbejdsrum, samlemapper, elevernes blogs,logbøger, bogkassen, faglig læsning samt anmeldelser.
Resten administreres i selve ElevIntra. Der er let adgang til punkterne i ElevIntras Admin-menu fra PersonaleIntra. Når man klikker på et link under Administration til ElevIntra, åbnes et nyt browservindue, og den valgte side i ElevIntra vises.
 

  Administrer arbejdsrum     Her kan man som lærer oprette, ændre og slette ElevIntras arbejdsrum. Endvidere kan man importere og eksportere arbejdsrum.
  Administrer samlemapper    Her kan lærerne styre elevernes private samlemapper, fællesmapper, afleveringsmapper og præsentationsmapper.
  Administrer blogs Her har lærerne adgang til elevernes blogs. Desuden kan man styre elevernes adgang til at skrive i bloggen.
  Administrer logbøger Her kan lærerne læse elevernes logbøger og give respons. Desuden kan der oprettes, ændres og slettes logbøger for enkeltelever, grupper eller klasser/hold.
  Administrer bogkassen Her kan lærere oprette spørgsmål til bøger i bogkassen.
  Administrer faglig læsning   Her kan lærerne oprette og rediger opgaver til faglig læsning.
  Administrer anmeldelser Her kan lærerne gennemse elevernes anmeldelser samt rette, kommentere eller slette.
  Gå til menuen Tilpasning Her kan lærerne styre mange ting i den valgte klasses ElevIntra, fx. menuvalg, layout, forside, beskedsystem og meget andet.
  Gå til menuen Indstillinger   Her kan administrator foretage valg, som berører alle klassers ElevIntra, fx adgangskode, faneblade, menupunkter, udseende, logning(f.eks. chat og anonym adgang) mm.

 

 

 

Konfiguration


 

ElevIntra kan tilpasses skolens behov på mange måder. Kun administrator har adgang til konfigurationsdelen.


Login

Her bestemmer administrator, om brugerne skal benytte UNI-Login, eller om der er valgfrihed mellem UNI-Login og almindeligt login ved indlogning i Elevintra. 
 

Adgang til elevintranettet

Der findes to indlogningsmetoder til ElevIntra:

a) Almindeligt login

For at komme ind i ElevIntra med almindeligt login, skal eleven angive både brugernavn og adgangskode. Som brugernavn skal eleven indtaste det login, som også anvendes, når eleven logger på skolens lokalnet. Ud fra brugernavnet kan ElevIntra finde elevens navn og klasse. Det er derfor nødvendigt, at elevernes login til netværket er registreret i elevkartoteket. Oplysningerne om elevernes login kan ajourføres under Admin > ElevIntra > Adgang til ElevIntra.

Hvis eleverne i en klasse ikke har brugernavne i forvejen, kan man få PersonaleIntra til automatisk af tildele eleverne i den valgte klasse et brugernavn på grundlag af elevens årgang og nummer i klassen ved at klikke på linket Opret automatisk brugernavne, eller man kan genbruge elevernes UNI-LoginID, så de får samme brugernavn i de to systemer. Endelig skal elevernes adgang til ElevIntra aktiveres.
 
Eleverne vælger selv en personlig adgangskode. Ved første login benyttes dog en fælles adgangskode, som gælder for alle elever i den pågældende klasse. Den fælles adgangskode kan også ændres på ovennævnte side.

b) UNI-Login

Alternativ kan man benytte UNI-Login for at få adgang til ElevIntra. Det forudsætter, at hver elev har et UNI-Login, og at elevernes UNI-LoginID er lagt ind i elevkartoteket - manuelt eller ved import. Benyttes UNI-Login behøver man ikke indtaste en fælleskode og brugernavne, men eleverne skal stadigvæk aktiveres for at få adgang til ElevIntra.

Eftersom elevernes intranet er et pædagogisk mødested for elever og lærere, så har lærerne også adgang til Elevintra. Lærernes adgangskoder til PersonaleIntra giver automatisk adgang til ElevIntra. Lærerne kan også få adgang med UNI-Login.
 

c) Sessionslængde
 
Sessionslængder i ElevIntra er centralt fastsatte værdier: 15 minutter for almindelige sider og 60 minutter for sider, som elever typisk arbejder på i længere tid. Sidstnævnte omfatter f.eks. editor-sider og svarsiden i spørgeskemaundersøgelser.

På editorsider er der implementeret en udvidet løsning. Hvis eleven ikke har afsluttet arbejdet i editoren, inden sessionen udløber, vil SkoleIntra opdage det. Systemet vil automatisk etablere en ny session, hvorefter teksten gemmes. Eleven kan fortsætte som hidtil.
 

ElevIntras layout

Farverne på menu- og logofeltet i Elevintra er fælles for alle klasser. De bestemmes af administrator og kan ikke ændres af eleverne. Administrator bestemmer også standardstørrelsen af det browservindue, som ElevIntra åbner i.

De enkelte klasser og deres lærere kan derimod selv ændre indholdsfeltets farve og skrifttyper inde fra ElevIntra. Det gøres fra ElevIntras Admin-menu under menupunktet Tilpasning.

Et tema skiller sig dog ud fra de øvrige, menlig temaet Itslearning. Dette tema vises altid i fuld bredde, benytter lodret menu og har faste farver. Elever har heller ikke mulighed for at ændre farver mm., hvis ElevIntra er indstillet til dette tema.
 

Menusystem

Elevintra rummer et fleksibelt menusystem, der kan konfigureres af administrator. Indstillingsmulighederne svarer til menu-indstillingerne i PersonaleIntra. Det fleksible menusystem giver mulighed for at deaktivere eksisterende menupunkter eller at tilføje nye punkter og undermenuer. Punkterne Ikon og Ramme om ikon gælder kun menutypen "Menu med store ikoner".

For hver klasse er der valgfrihed mellem tre menutyper:

Valg af menutype sker i ElevIntra under Admin > Tilpasning > Klassens menu.
 

Standardopsætning

Administrator har mulighed for at oprette én eller flere profiler, som definerer en standardopsætning for en række klasses ElevIntra. Der kan fx oprettes en profil pr. afdeling eller pr. årgang. Hver profil rummer:

Hvis man knytter en klasse til en profil, kan klassens lærere ikke længere selv ændre ovennævnte indstillinger. Fjerner man en klasse fra en profil, gælder klassens egne indstillinger igen.

Klikker man på kopi-ikonet i oversigen over profiler, får man mulighed for at kopiere indstillingerne i en profil til en anden profil. Derved lettes oprettelse af profiler, som ligner hinanden med få afvigelser. Der er også mulighed for at kopiere en profils indstillinger til én eller flere klasser. Kopi-funktionen erstatter klassens egne indstillinger med indstillingerne i profilen uden at låse klassernes indstillinger. Det betyder, at klassens lærere selv kan finjustere indstillingerne efterfølgende. Man kan ikke fortryde en kopiering, idet kopieringen overskriver de oprindelige indstillinger.
 

Links på søgeside

Administrator fastlægger her de links til søgemaskiner og portaler, som eleverne skal have adgang til på søgesiden i Elevintra.

 

 

Afprøvning og vejledning


 

Når man har ændret indhold eller konfiguration, vil der ofte være behov for at kontrollere, om ændringerne er slået igennem på den tilsigtede måde. Derfor er der på administrationssiden links til elevernes intranet, så man hurtigt kan åbne ElevIntra og se efter, om ændringerne virker efter hensigten. Elevintra åbnes i et nyt browservindue.

Der er to muligheder:

Når en lærer logger ind i ElevIntra, skal vedkommende vælge en klasse og evt. markere feltet Test som fiktiv elev. Hvis dette felt markeres, får læreren adgang med elevrettigheder og ser altså ElevIntra på sammen måde som en elev i den valgte klasse.

I dette afsnit finder man også en genvej til ElevIntras lærervejledning. Klik på linket for at åbne en indholdsfortegnelse over artiker i lærervejledningen. Hver artikeloverskrift er et link til det tilhørende afsnit. Vejledningen indeholder en søgefunktion, der gør det nemt at finde ønskede oplysninger.