ForældreIntra indeholder en konfigurerbar forside, der kan give hurtig adgang til mange forskellige programdele. Her kan den enkelte bruger sammensætte sin forside efter behag. Brugeren kan til- og fravælge elementer, placere de valgte elementer i venstre eller højre spalte og ændre rækkefølgen af elementerne. Desuden kan brugeren skjule uønskede linjer i grupperne Dialog mellem skole og hjem samt Information om klassen. Endelig har brugeren visse muligheder for at påvirke layout og farvevalg. Brugerens muligheder for at ændre forsiden findes under menupunktet Indstillinger.

Skolens medarbejdere har mulighed for at nulstille brugerens egne forsideindstillinger. Det kan fx være relevant, klassen lærere ønsker at sikre sig, at alle forældre har adgang til de samme muligheder i ForældreIntra.

OBS. Skolen kan vælge at begrænse forældrenes muligheder for at konfigurere forsiden, så det er ikke sikkert, at alle muligheder er tilgængelige.

Her er et eksempel på, hvordan forsiden kan se ud: