Menuen Kontakt rummer følgende muligheder:

OBS. Hvis du ikke ser alle punkter i menuen på din computer, skyldes det sandsynligvis, at skolen har valgt at deaktivere de manglende menupunkter.

Klik på et af ovenstående links for at få mere at vide.


Lister


 

Med dette modul kan forældrene lave forskellige udtræk af SkoleIntras elevkartotek, fx navnelister, lister over adresser, telefonnumre, e-mailadresser eller fødselsdage samt fotos af elever, i elevens klasse, hold og SFO-afdeling. Klasselisterne vises i et udskriftsvenligt format. Oplysninger om forældres adresser, telefonnumre og e-mailadresser er kun tilgængelige, hvis både skolen og den enkelte forælder har givet tilladelse til, at disse oplysninger må vises i ForældreIntra.


Elevfotos


 

Siden viser en billedoversigt af klassens elever, hvis skolen har valgt at lægge portrætfotos ind i SkoleIntra. Det kan være billeder, som skolefotografen har taget, men det kan også være skolens egne fotografier af eleverne. Hvis man klikker på et af de små billeder, bliver det vist i billedets originale størrelse.


Personale


 

Her er der adgang til oplysninger om de lærere, pædagoger o.a., som underviser i eller er tilknyttet klassen. Oversigten kan rumme flere eller færre oplysninger om den enkelte medarbejder, afhængig af hvilke oplysninger vedkommende medarbejder ønsker offentliggjort.


Forældreråd mm.


 

Her kan man finde informationer om medlemmer af diverse udvalg mm. i den aktuelle klasse. Det er skolens / lærernes ansvar, at oplysningerne er ajourførte.
 

SkolebestyrelsenHer vises en liste over skolebestyrelsens medlemmer. Listen indeholder navn, kontaktoplysninger og evt. billede af medlemmerne.
 

Kontaktforældre


 

Med ordet kontaktforældre forstås i denne sammenhæng repræsentanter, som er valgt til at være bindeled mellem en klasses forældre og skolebestyrelsen. Kontaktforældre deltager som regel i orienterings- og debatmøder arrangeret af skolen eller skolebestyrelsen. I forældreIntra kan man se en liste over kontaktforældre og hvilke klasser de repræsenterer.
 

Forældrebank


 

Forældrebanken indeholder en liste over forældre, som stiller sig til rådighed som resursepersoner i forbindelse med skolens undervisning. Forældre kan selv byde ind ved at indtaste et emne og en nærmere beskrivelse af, hvad tilbuddet omfatter.

Ved oprettelse af emner kan man angive en aldersgruppe, hvis man kun er intereseret i at "undervise" på visse klassetrin. Den enkelte forælder kan kun ændre og slette emner i forældrebanken, hvor de selv er resurseperson.


Elevens hold


 

Her ses en liste over de hold, som eleven går på. Ved at klikke på holdets navn, kan man se flere oplysninger om holdet: