Menuen Nyheder rummer følgende muligheder:

OBS. Hvis du ikke ser alle punkter i menuen på din computer, skyldes det sandsynligvis, at skolen har valgt at deaktivere de manglende menupunkter.

Klik på et af ovenstående links for at få mere at vide.


Opslag


 


I ForældreIntra er der adgang til en elektronisk opslagstavle med opslag, der henvender sig til den valgte klasses  forældre. Et opslag består af en ikon, dvs. et lille billede, som antyder formålet med opslaget, en kortere eller længere tekst samt navnet på den person, som har oprettet opslaget, og endelig en oplysning om, hvornår opslaget er oprettet. Elevernes fødselsdage markeres automatisk med et flag og en lykønskning på selve fødselsdagen.

Skolen vælger, om klassens opslagstavle skal være lærerstyret eller åben. Hvis opslagstavlen er åben, kan såvel lærere som forældre oprette, ændre eller slette opslag på klassens opslagstavle i ForældreIntra.

Opslag oprettes med en startdato og en slutdato. Forældede opslag fjernes automatisk efter udløbsdatoen. ForældreIntras opslagstavle kan i princippet vise et ubegrænset antal opslag, men det anbefales at holde antallet nede af hensyn til overskueligheden.

Når skolens medarbejdere opretter opslag, kan de vælge at åbne for kommentarer til opslaget. Hver kommentar kan være på max. 255 tegn. Kommentarer kan ses af alle, som har adgang til opslaget. Forældre har ikke adgang til at oprette opslag, som kan kommenteres.

For at oprette eller redigere opslag, skal man åbne Nyheder > Opslag.

Ikonerne i oversigten har følgende betydning:
 

  Opret et nyt opslag på opslagstavlen
  Rediger et opslag
  Slet et opslag

Man kan kun redigere og slette opslag, som man selv har oprettet. Rette- og sletteikonerne er grå og inaktive ved opslag, som er oprettet af andre brugere.


Tilføj et nyt opslag til opslagstavlen

Klikker man på ikonen  , får man denne formular på skærmen:

Klik på for at vælge en ikon fra ikon-galleriet. Fortryder du valget af ikon, kan feltet nulstilles ved at klikke på .

Skriv derefter teksten til opslaget i editor-vinduet. Der er mulighed for at lave enkle tekstformateringer såsom fed skrift, kursiv og understregning, punktopstillinger, indrykninger samt for- og baggrundsfarve. Der kan indsættes links og smilies direkte i opslagets tekst.

Man kan evt. tilføje bilag til opslaget, et links til en vilkårlig webside eller et link til et fotoalbum i ForældreIntra.

Endelig fastlægger man start- og slutdato for visning af opslaget. Opslag vises ikke før på startdatoen, og de fjernes automatisk efter slutdatoen.

ForældreIntra ved, hvem der er logget ind, og vil derfor automatisk gemme navnet på ejeren samt dato for oprettelse sammen med selve opslaget.

Brugeren kan vælge at få vist opslagstavlen på ForældreIntras forside, så det er let at holde sig orienteret. Det gøres under Indstillinger > Forsidens elementer.


Fra kontoret


 


Her kan man se meddelelser til forældre, som skolens kontor lægger ind i ForældreIntra. Det kan være orienteringsskrivelser, som henvender sig til hele skolen eller til udvalgte klasser. Under den enkelte elev kan forældre se det udvalg af meddelelser, som vedrører den valgte elevs klasse. Meddelelserne vises med den nyeste først. Ulæste meddelelser markeres med et rødt flag.

Brugeren kan vælge at få vist en oversigt over de nyeste meddelelser fra kontoret på ForældreIntras forside, så det er let at se, når der kommer nye oplysninger, som man skal kende. Det gøres under Indstillinger > Forsidens elementer.


Nyt fra ...


 


Skolens egne informationsleverandører som fx kontoret, skolebiblioteket, pedellen, kantinen eller skolefritidsordningen kan bruge dette modul til at informere andre brugere om nyt inden for deres område. Forældrene kan se de nyheder, som ved oprettelsen er markeret som værende tilgængelige i ForældreIntra. Der kan evt. være tilknyttet links og bilag til nyhederne.

Brugeren kan vælge, at ForældreIntra skal vise links til den seneste nyhed fra hver informationsleverandør på forsiden. Det gøres under Indstillinger > Forsidens elementer.