ForældreIntra er opbygget på følgende måde:


Alle sider bortset fra forsiden er opbygget efter en fast skabelon:

ForældreIntras forside er dynamisk og kan sammensættes af brugeren efter lyst og behov.

ForældreIntra er kodeordsbeskyttet, idet der kun er adgang for brugere, som har fået udleveret et brugernavn af skolen. Første gang en bruger går ind i ForældreIntra, skal  vedkommende som adgangskode benytte sit cpr-nummer eller en pinkode, som udleveres af skolen. Herefter ledes brugeren automatisk videre til en side, hvor vedkommende skal vælge sig en personlig adgangskode. Den personlige adgangskode skal være et kodeord på mindst 6 tegn. ÆØÅæøå er ikke gyldige tegn i adgangskoden. Det anbefales, at man vælger et kodeord, som er let at huske, men svært for andre at gætte. Man bør ikke give sit brugernavn og adgangskode til udenforstående. Skolen udleverer normalt individuelle brugernavne til hver enkelt forælder. Den enkelte bruger kan til hver en tid ændre sit personligt valgte kodeord. Det anbefales, at man skifter kodeord med mellemrum.

Læs evt. om SkoleIntras brug af cpr-numre her.

Brugeren kan vælge at få browseren til at gemme brugernavnet, så det ikke skal indtastes ved hver indlogning. Det gøres ved at markere feltet Husk brugernavn. Hvis man fortryder og ikke længere ønsker, at browseren skal huske brugernavnet, skal man blot fjerne markeringen igen. Af sikkerhedsgrunde er det lavet sådan, at browseren kun kan huske brugernavnet, mens adgangskoden altid skal indtastes. 

Hvis man har glemt sit kodeord, kan man klikke på linket Glemt kodeord? på indlogningssiden. Derefter skal man indtaste nogle oplysninger, som skal svare nøje til oplysningerne i SkoleIntras elevkartotek. Indtaster man de rigtige oplysninger, nulstilles adgangskoden, og man kan nu logge ind i ForældreIntra ved at benytte sit cpr-nummer som midlertidig førstegangskode og derefter vælge en ny personlig adgangskode.

Lykkes det ikke at nulstille adgangskoden, må man henvende sig til skolen.

 

 

Om SkoleIntras brug af cpr-numre


 
 
Af sikkerhedsgrunde gemmes CPR-numre ikke i læsbar form i SkoleIntra. I stedet gemmes for hver bruger en tekststreng, der dannes ved hjælp af SkoleIntras egen hemmelige krypteringsalgoritme ud fra bl.a. cpr-nummeret. Denne krypterede tekststreng dannes, når elev- og forældreoplysninger importeres til SkoleIntra fra skolens administrative systemer. Krypteringen er irreversibel. Dvs. at man ikke ud fra den krypterede tekststreng kan genskabe en brugers rigtige cpr-nummer.
 
Første indlogning
 
I forbindelse med det første login i ForældreIntra skal man anvende et brugernavn, som udleveres af skolen, og som adgangskode skal man anvende sit cpr-nummer. Når man har indtastet brugernavn og cpr-nummer og klikker på Login-knappen, sendes oplysningerne over en sikret forbindelse (SSL) til serveren. På serveren krypteres det indtastede cpr-nummer med SkoleIntras hemmelige krypteringsalgoritme, og resultatet sammenlignes med den tekststreng, som er gemt i SkoleIntras database. Hvis de to krypterede tekststrenge er ens, får brugeren adgang til SkoleIntra, og vedkommende skal vælge sig en personlig adgangskode på mindst 6 tegn (uden æøå). Når brugeren har valgt en personlig adgangkode, vil det ikke længere være adgang med cpr-nummeret som password. 
 
Hvorfor cpr-nummer som førstegangskode?
 
Hensigten med at anvende CPR-nummeret ved det første login er:
Når en bruger logger sig på med cpr-nummer som adgangskode, gemmes cpr-nummeret ikke, men brugeren kan etablere sit eget password som ligeledes krypteres og kun kendes af brugeren. 
 
På skoler der ikke anvender rigtige cpr-numre til identifikation af personer, vil skolen udlevere en midlertidig pinkode til forældrene.
 
PS: En del kommunale skoler giver mulighed for, at forældre kan anvende NemId ved indlogningen, og her vil brugeren have mulighed for at logge på uden at oplyse sit cpr-nummer, men stadig kunne etablere sit eget password, der kan anvendes ved efterfølgende logins.